top of page

Jasmijn Werkt

Jasmijn Werkt is een plek die moeders met een grote afstand tot de arbeidsmarkt deruimte biedt om uit te zoeken wat ze graag zouden willen doen. Het is een veilige plek waar vrouwen hun eigen mogelijkheden kunnen (her)ontdekken en een stap kunnen zetten naar werk en scholing die aansluiten bij hun wensen en mogelijkheden. Bij Jasmijn Werkt is er kinderopvang voor kinderen tot 4 jaar en een consulent van de Dienst  SoZaWe is gedetacheerd bij Jasmijn Werkt. Zij is aanspreekpunt voor de WWB uitkering en vervult de rol van coach. Er wordt bij de start rekening gehouden met schooltijden/vakanties.

 

Programma

In groepen van 15 vrouwen krijgen de vrouwen een programma aangeboden met de volgende onderdelen:

• Kennismaking/introductie

• Empowerment/assertiviteitstraining 

• Netwerken/presenteren

• Ontdekken eigen vaardigheden 

• PC vaardigheden

• Arbeidsmarktorientatie/bedrijfsbezoeken

• Arbeidsethos/werknemersvaardigheden

• Klassieke reintegratietrainingen (brief/CV/gesprek)

• Projectmatig werken

• Stage/werkervaringsplek

>>> klik hier om te kijken

 

Parallel aan het programma loopt de individuele begeleiding. Aan het begin van het traject wordt een stappenplan gemaakt met de deelneemsters. De coach (consulent individuele begeleiding) bewaakt dit stappenplan en begeleidt en coacht de vrouwen tijdens ‘het nemen van de stappen’. De inzet van de coach kan bestaan uit maatschappelijk werk zoals het begeleiden met formulieren maar ook het inzetten van hulpverlening, het voeren van motiverings-gesprekken, voorbereidingsgesprekken, voortgangsgesprekken etc. 

 

Hoewel het programma klassikaal aangeboden wordt in 2 tot 3 dagdelen per week, is er ruimte voor maatwerk. Zo kan een stage in principe direct ingezet worden, ook al komt de stageperiode pas later in het programma aan bod. Ook kan het zijn dat het programma eerder gestopt wordt als de mogelijkheid zich voor doet om te starten met een passend traject of beroepsopleiding.

De begeleiding blijft dan doorlopen. Het uiteindelijke doel van het traject is starten aan werk en/of opleiding. 

 

Exclusief opleiding mag een traject bij Jasmijn Werkt 2 jaar duren.

 

Bureau Onderzoek van de gemeente Groningen heeft onderzoek gedaan naar de effecten van Jasmijn Werkt

 

 

Onderzoek Jasmijnwerkt

 

Voor meer informatie

Carla Tinschert

Telefoon 06 45 81 53 57

 

Jasmijn Werkt wordt mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak en het Skanfonds

 

logo_jasmijn_transparant.png
bottom of page