top of page

Jasmijn Werkt

Jasmijn Werkt is een plek die moeders met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de

ruimte biedt om uit te zoeken wat ze graag zouden willen doen. Het is een veilige plek

waar vrouwen hun eigen mogelijkheden kunnen (her)ontdekken en een stap kunnen

zetten naar werk en scholing die aansluiten bij hun wensen en mogelijkheden. Bij

Jasmijn Werkt is er kinderopvang voor kinderen tot 4 jaar. Er wordt bij de start rekening gehouden met schooltijden/vakanties.

 

Programma

 

In groepen van 15 vrouwen krijgen de vrouwen een programma aangeboden met de volgende onderdelen:

• Kennismaking/introductie

• Empowerment/assertiviteitstraining 

• Netwerken/presenteren

• Ontdekken eigen vaardigheden 

• Arbeidsmarktoriëntatie/bedrijfsbezoeken

• Arbeidsethos/werknemersvaardigheden

• Klassieke re-integratietrainingen (brief/CV/gesprek)

• Projectmatig werken

• Indien nodig stage/werkervaringsplek

 

Open dag Jasmijn werkt

>>> klik hier om te kijken

 

Parallel aan het programma loopt de individuele begeleiding. Aan het begin van het traject wordt een stappenplan gemaakt met de deelneemsters. De coach bewaakt dit stappenplan en begeleidt en coacht de vrouwen tijdens ‘het nemen van de stappen’. De inzet van de coach kan bestaan uit maatschappelijk werk zoals het begeleiden met formulieren maar ook het inzetten van hulpverlening, het voeren van motiveringsgesprekken, voorbereidingsgesprekken, voortgangsgesprekken etc etc. 

 

Hoewel het programma klassikaal aangeboden wordt in 2 tot 3 dagdelen per week, is er ruimte voor maatwerk. Zo kan een stage in principe direct ingezet worden, ook al komt de stageperiode pas later in het programma aan bod. Ook kan het zijn dat het programma eerder gestopt wordt als de mogelijkheid zich voor doet om te starten met een passend traject of beroepsopleiding. De begeleiding blijft dan doorlopen. Het uiteindelijke doel van het traject is starten aan werk en/of opleiding. 

Exclusief opleiding mag een traject bij Jasmijn Werkt 2 jaar duren.

 

Bureau Onderzoek van de gemeente Groningen heeft onderzoek gedaan naar de effecten van Jasmijn Werkt

Onderzoek Jasmijnwerkt

 

Neem voor meer informatie contact op met Carla Tinschert, 06 45 81 53 57

 

Jasmijn Werkt wordt mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak en het Skanfonds

 

logo_jasmijn_transparant.png
bottom of page