top of page

Privacyverklaring

MVC Jasmijn privacyverklaring

 

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt.

Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Jasmijn verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

 

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door

MVC Jasmijn, neem dan contact op via info@jasmijn.info of tel. 050 573 33 19

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Jasmijn.

  • 01. Het versturen van een e-mail of een telefoontje als er een cursus of een afspraak niet door kan gaan.

  • 02. Het geanonimiseerd rapporteren aan de gemeente van leeftijd, wijk en geboorteland van deelnemers aan cursussen en projecten.

Ontvangers

De gegevens die Jasmijn ontvangt en verwerkt worden beheerd in een beveiligde database waarmee 2 medewerkers werken.

Opslagperiode

Jouw inschrijfkaart wordt na 1 jaar vernietigd. De geanonimiseerde gegevens worden 5 jaar bewaard om trends per jaar te vergelijken.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen. De persoonsgegevens die door Jasmijn worden beheerd zijn alleen toegankelijk voor medewerkers en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Jouw rechten

  • 01. Recht op inzage. Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Jasmijnzijn vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met MVC Jasmijn. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

  • 02. Recht op rectificatie. Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Jasmijn.

  • 03. Recht op wissen van gegevens. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij MVC Jasmijn vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

  • 04. Recht op het indienen van een klacht. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat MVC Jasmijn niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

 

Plichten

MVC Jasmijn verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een welzijnsbelang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of nieuws via e-mail of telefoon. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om nieuws te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Jasmijn de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met MVC Jasmijn met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. MVC Jasmijn behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer dit gerechtvaardigd is om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via info@jasmijn.info of

tel. 050 573 33 19.

logo_jasmijn_transparant.png
bottom of page