Wat is de Ketenaanpak

Sinds 2004 voert Jasmijn, in samenwerking met andere organisaties, projecten uit. Deze projecten zijn gekaderd in de keten 'taal-participatie-arbeid' en hebben allemaal als gemeenschappelijke doelstelling het vergroten van de kansen voor vrouwen om een zelfstandig en evenwichtig bestaan op te bouwen.

 

De keten 'taal-participatie-arbeid' is dynamisch. Dat betekent dat vrouwen kunnen in- en doorstromen daar waar zij aan toe zijn. Maar ook dat de keten kan worden aangevuld of dat er projecten of activiteiten worden afgesloten. De keten voldoet steeds aan de behoefte van de doelgroep.

Vrouwencentrum Jasmijn | Floresstraat 2/1 Groningen | 050 - 57 333 19

  • Wix Facebook page
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon