top of page

Jasmijn Gezond

De doelstelling van Jasmijn Gezond is het geven van informatie, doorverwijzingen en ondersteuning aan vrouwen over gezondheid. Jasmijn Gezond werkt vanuit de uitgangspunten van empowerment en zet zich zodoende in voor een minder medicaliserende benadering van cliënten. Daarnaast wordt ondersteuning geboden bij de emotionele aspecten van gezondheid.

 

Jasmijn gezond organiseert diverse activiteiten op het gebied van gezondheid en welzijn. Daarnaast organiseert Jasmijn Gezond themabijeenkomsten en cursussen rondom bewegen, gezond eten, stress-gerelateerde klachten, ontspanning en het voorkomen- en behandelen van brandwonden bij kinderen.

 

Ook worden Norwoodgroepen begeleid.

 

Jasmijn gezond heeft een samenwerkingsovereenkomst met de GGD Groningen en werkt verder intensief samen met verschillende andere organisaties zoals het Multicultureel vrouwennetwerk, Stichting Maatschappelijke Juridische Dienstverlening (MJD), Lentis, Toevluchtsoord, Centra voor Jeugd en Gezin, Stavoor en Alfa-college.

 

Het spreekuur borstzelfonderzoek is op aanvraag!

Marokkaans en Turks familierecht

 

Vanuit Jasmijn Gezond wordt met betrekking tot het huwelijk informatie en advies gegeven over:

 

- de keuze van een partner

- trouwen volgens Marokkaans, Turks recht

- trouwen volgens Nederlands recht 

 

En met betrekking tot echtscheiding:

- echtscheiding volgens Marokkaans, Turks recht

- echtscheiding volgens Nederlands recht

- Achtergebleven en achtergelaten

 

En met betrekking tot gedwongen achterlating in het land van herkomst:

- gedwongen achterlating van vrouwen, kinderen en mannen. Oorzaken van

achterlating, gerelateerde problemen, zoals huwelijksdwang of eerkwesties en gevolgen van achterlating voor vrouwen en kinderen.

- Juridische informatie over rechten, regelgeving en procedures op het gebied

van verblijfsrecht, mogelijkheden voor terugkeer: procedures en stappen in het land van herkomst en Nederland

 

Voor vragen over gezondheid kunt u ook telefonisch bij Jasmijn Gezond terecht.

 

Tel. 050 - 5733319, vragen naar Saida El Battioui 

of mail naar: s.elbattioui@jasmijn.info 

Oase

Oase is een laagdrempelig aanbod voor migranten vrouwen uit verschil­lende landen met psychosociale en of psychische problemen. Erkenning en herkenning staan op de eerste plaats. In een veilige sfeer kan de ruimte ont­staan om te leren (weer) in je eigen kracht te komen.

 

Wat biedt Oase?

 

Oase is een gesloten groep van migranten vrouwen die gedurende één jaar wekelijks bij elkaar komt. De groep biedt een veilige plek aan de vrouwen om hun verhaal te kunnen doen en ervaringen uit te wisselen over het leven ver weg van hun geboorteland. De vrouwen zijn ontspannen en creatief bezig. De begeleiders werken vanuit de presentiebenadering, waardoor vrouwen het gevoel krijgen ertoe te doen.

Vrouwen leren in een veilig klimaat hoe zij meer van zichzelf kunnen laten zien en horen. Dit is van groot belang voor hun zelfredzaamheid (empower­ment). De basis van de groep is het samen ontspannen bezig zijn met vilt. Na enige tijd nemen de vrouwen zelf meer de regie over en kan de groep kiezen voor andere vormen van creativiteit.

 

Door wie?

 

Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn werkt samen met WIJ Korrewegwijk. Jasmijn heeft ervaring met vrouwen uit verschillende culturen en WIJ Korrewegwijk heeft de expertise rondom gezondheidsbevordering en preventie van psychische klachten. 

 

Wat komt er aan de orde? 

 

De basis van de groep: het creatieve proces brengt vrouwen tot ontspanning en bevordert een klimaat van openheid en vertrouwen. Een gesprek komt vanzelf tot stand. De vrouwen kunnen zelf de thema's aandragen. De gespreksonderwerpen komen voort uit het samen vilten en de verhalen die daardoor spontaan gedeeld worden. Rondom deze onderwerpen kan psycho-educatie gegeven worden, bijvoorbeeld op het gebied van assertiviteit of taboe's over psychische klachten in de eigen gemeenschap. Of over moederschap en opvoeden tussen twee culturen, zonder angst voor (voor)oordelen.

 

Datum en plaats

 

Startdatum: woensdagochtend 1 november 2017

Tijdstip: van 9.00 - 12.00 uur

Plaats: Vrouwencentrum Jasmijn,

Floresstraat 2-1, Groningen

 

Voor meer informatie:

Vesna Jovanovic

Telefoon 050 - 5733319

Nu niet zwanger en anticonceptie

Informatie:

Saida el Battioui

E-mail: s.elbattioui@jasmijn.info

Tel.: 06-34677417

Stralen Gezond
 

stralengezond.png
stralengezondester.png

Programma ( 4 keer)

Donderdagmiddag 25 januari 2024 12.00 - 13.30 uur
De kracht van doelen; Workshop voor heldere doelen en resultaten
Donderdagmiddag 1 februari 2024 12.00 - 13.30 uur
Eet slim, slaap diep; Workshop voor gezonde gewoonte
Donderdagmiddag 8 februari 2024 12.00 - 13.30 uur
Energize & Recover; Workshop voor optimaal herstel met eiwitten
Donderdagmiddagmiddag 15 februari 2024 12.00 - 13.30 uur 
Voedzaam Kiezen; Workshop voor boodschappen en etiketten lezen

Locatie
In de sportzaal bij Vrouwencentrum Jasmijn
Floresstraat 2-1, 9715 HS  Groningen, tel. 050 - 5733319

logo_jasmijn_transparant.png
bottom of page