top of page

Jasmijn Zorgt

Migrantenouderen zijn vaak afhankelijk van hun familie. Ze zijn niet in staat om zelf de ondersteuning van hun welzijn goed te organiseren. Jasmijn Zorgt een plek waar oudere migranten kunnen aankloppen voor steun, gezelschap en klussen in en om het huis.

Jasmijn Zorgt biedt dus uitkomst voor twee groepen, die zonder extra ondersteuning tussen wal en schip dreigen te vallen.

De dienstverleners zijn gemotiveerde vrouwen met diverse culturele achtergronden, die (nog) geen aansluiting kunnen vinden bij de reguliere arbeidsmarkt. Inmiddels is de eerste cursus Jasmijn Zorgt afgerond waaraan 13 vrouwen hebben deelgenomen en een certificaat hebben gekregen.

 

De deelnemers aan Jasmijn Zorgt vervullen een belangrijke brugfunctie tussen de reguliere zorg en de oudere migranten in de stad Groningen. 

Waar en wanneer

Buurten bij Bernlef

Antaresstraat 120

9742 LE Groningen

Iedere dinsdagmiddag 13:30-16:30 uur

logo_jasmijn_transparant.png
bottom of page