top of page

Oase

Oase is een laagdrempelig aanbod voor migranten vrouwen uit verschil­lende landen

met psychosociale en of psychische problemen. Erkenning en herkenning staan op

de eerste plaats. In een veilige sfeer kan de ruimte ont­staan om te leren (weer) in je

eigen kracht te komen.

 

Wat biedt Oase?

 

Oase is een gesloten groep van migranten vrouwen die gedurende één jaar wekelijks

bij elkaar komt. De groep biedt een veilige plek aan de vrouwen om hun verhaal te

kunnen doen en ervaringen uit te wisselen over het leven ver weg van hun geboorteland. De vrouwen zijn ontspannen en creatief bezig. De begeleiders werken vanuit de presentiebenadering, waardoor vrouwen het gevoel krijgen ertoe te doen.

Vrouwen leren in een veilig klimaat hoe zij meer van zichzelf kunnen laten zien en horen. Dit is van groot belang voor hun zelfredzaamheid (empower­ment). De basis van de groep is het samen ontspannen bezig zijn met vilt. Na enige tijd nemen de vrouwen zelf meer de regie over en kan de groep kiezen voor andere vormen van creativiteit.

 

Door wie?

 

Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn werkt samen met WIJ Korrewegwijk. Jasmijn heeft ervaring met vrouwen uit verschillende culturen en WIJ Korrewegwijk heeft de expertise rondom gezondheidsbevordering en preventie van psychische klachten.

Wat komt er aan de orde? 

 

De basis van de groep: het creatieve proces brengt vrouwen tot ontspanning en bevordert een klimaat van openheid en vertrouwen. Een gesprek komt vanzelf tot stand. De vrouwen kunnen zelf de thema's aandragen. De gespreksonderwerpen komen voort uit het samen vilten en de verhalen die daardoor spontaan gedeeld worden. Rondom deze onderwerpen kan psycho-educatie gegeven worden, bijvoorbeeld op het gebied van assertiviteit of taboe's over psychische klachten in de eigen gemeenschap. Of over moederschap en opvoeden tussen twee culturen, zonder angst voor (voor)oordelen.

 

Datum en plaats

 

Woensdagochtend 

Tijdstip: van 9.00 - 12.00 uur

Plaats: Vrouwencentrum Jasmijn,

Floresstraat 2-1, Groningen

 

Voor meer informatie:

Vesna Jovanovic

Telefoon 050 - 5733319

Mobiel: 06-43602560

 

logo_jasmijn_transparant.png
bottom of page