top of page

Oktaav

Project Oktaav is een afkorting van Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Migranten Vrouwen. Het project wordt gefinancierd door het Europees Integratie Fonds waarin het Alfa-college de hoofdaanvrager is en Jasmijn mee participeert. 

 

De activiteiten in het project richten zich op:

-         een sterkte/zwakte analyse van de huidige ketenbenadering en advies omtrent                 structurele en duurzame vergroting van effectiviteit en efficiëntie:

-         een inventarisatie van gebruikte leer- en assesmentmiddelen en benaderingen bij           de toeleiding naar inburgeringtrajecten en advies omtrent integratie van

          methodieken en aansluiting bij praktijk- en wijkontwikkelingen;

-         ontwikkeling van een handboek “methodiek integrale duale ketenaanpak” voor                 begeleiding en instanties/ketenpartners;

-         test- en evaluatie van nieuwe onderwijsmodulen in pilot/best practices setting met           de doelgroep

-         Creëren van een digitaal kennisplatform

-         Ontwikkeling van een elektronische leeromgeving voor zowel deelnemers als

          begeleiders/ketenpartners

-         Landelijke verspreiding van de resultaten en lobby voor strategische structurele               financiering van de methodiek.

 

Tijdens een werkconferentie op 10 november 2011 zijn de resultaten van dit project gepresenteerd:

Oktaav Verantwoording

logo_jasmijn_transparant.png
bottom of page